013/39 33 13 info@enstaco.be
Select Page

Ingenieur stabiliteit

Zowel bij nieuwbouw als renovatie is het aangeraden om een stabiliteitsingenieur te betrekken bij je bouwproject. Dit is essentieel om de veiligheid en stabiliteit van je gebouw te garanderen. Bovendien berekent de ingenieur exact de dikte van de fundering, steunbalken en dergelijke die je nodig hebt. Zo hoeft er geen extra dik materiaal geplaatst te worden ‘voor de zekerheid’. Op die manier oogt je huis mooier én bespaar je op dure bouwmaterialen. Zo verdien je de kost van de ingenieur stabiliteit al snel weer terug.

Wat doet de stabiliteitsingenieur?

Tijdens een stabiliteitsstudie onderzoekt de ingenieur welke maatregelen hij moet nemen om de stabiliteit van een nieuwbouwwoning of bij een renovatie te garanderen.

 • Hij bepaalt op basis van een studie van de ondergrond welk type fundering het meest aangewezen is.
 • Op basis van het voorontwerp van de architect berekent de ingenieur de draagstructuren en hun dikte. Denk hierbij aan funderingen, steunbalken (poutrels), wapeningen enz. Wanneer de ingenieur en architect nauw samenwerken, komen ze samen vaak tot nog esthetischere oplossingen en uitdagende ontwerpen.
 • Wanneer de omgevingsvergunning (bouwaanvraag) is goedgekeurd, doet de ingenieur stabiliteit de definitieve berekeningen aan de hand van gespecialiseerde software. Deze worden in de vorm van plannen en richtlijnen aan de architect en de aannemer bezorgd, die ermee aan de slag gaan.
 • De stabiliteitsingenieur doet complexe berekeningen van grote nieuwbouwprojecten maar doet evengoed de nodige berekeningen voor het eenvoudig uitbreken van binnenmuren, vergroten van raamopeningen of plaatsen van balken of liggers.

Voor wie werkt de ingenieur?

Onze stabiliteitsingenieurs werken zowel voor particulieren, bouwprofessionals en architectenbureaus.

Hoe verloopt het werk van de ingenieur stabiliteit?

 

1. Bij kleine projecten zoals renovaties of aanbouw

In samenspraak met de architect en de bouwheer wordt er een ontwerp opgemaakt, dit is de voorstudie oftewel stiftenplan. Er zijn 3 aanpassingsrondes voorzien om tot een definitief plan te komen.  Indien nodig kunnen er tijdens de uitvoeringsfase ook werfbezoeken gedaan worden.

2. Extra’s bij grotere projecten en appartementsgebouwen

Wanneer het ontwerp uit punt 1 definitief is, wordt het aanbestedingsdossier opgemaakt. Dit houdt in:

 • nazicht van de algemene stabiliteit van het gebouw
 • nazicht van de nieuwe betonnen elementen (vloeren, balken en kolommen)
 • nazicht van de nieuwe stalen elementen (liggers en kolommen)
 • nazicht van de nieuwe funderingen (oppervlaktefunderingen)
 • opmaak van de bekistingsplannen
 • opmaak van de meetstaat en het lastenboek

In de uitvoeringsfase worden ook de volgende zaken opgemaakt:

 • wapeningsplannen
 • buigstaten

Een ander belangrijk aspect is het nazicht van documenten van derden:

 • controle van de legplannen van de predallen, potten en balken, welfsels
 • controle van de legplannen van de ventilatie in de opstort op de predallen
 • aftoetsen van clashes tussen stabiliteit en technieken

Vervolgens worden werfcontroles uitgevoerd, meestal 1 bezoek per bouwniveau. Daarbovenop vindt er meestal een wapeningscontrole plaats van de wapening in de opstort van de predallen of van de funderingsplaat.

3. Werkwijze bij nieuwbouwwoningen

Voor een nieuwbouwwoning start alles eveneens met de voorstudie en vervolgens de uitvoeringsstudie. De legpannen van de predallen en welfsels worden ook standaard opgemaakt. Indien gewenst verzorgen we ook een meetstaat en lasten. Werfbezoeken zijn optioneel mogelijk.

4. Haalbaarheidsstudie

Enstaco verzorgt ook haalbaarheidsstudies. Wil je graag de mogelijkheden van je project kennen? Bijvoorbeeld of het mogelijk is om een draagmuur te slopen, raamopeningen te verbreden of zonnepanelen te plaatsen? We komen in dat geval ter plaatse om de situatie te evalueren. Op basis daarvan kunnen we de werkwijze bepalen en een aangepaste offerte bezorgen.

Graag meer info over onze ingenieursservices? Neem vrijblijvend contact op.