013/39 33 13 info@enstaco.be
Select Page

EPB-verslaggeving

De term EPB staat voor Energieprestatie en Binnenklimaat. Voor alle gebouwen waarvoor een omgevingsvergunning of melding wordt aangevraagd, is er ook steeds een EPB-verslag nodig. Alle nieuwbouwwoningen of gebouwen én alle grondig gerenoveerde panden moeten immers aan strenge energienormen voldoen.

Aan welke EPB-regels moet ik voldoen?  

Nieuwe of grondig gerenoveerde gebouwen moeten voldoen aan minimumvereisten op vlak van energiezuinigheid, energieprestatie, isolatie, ventilatie, hernieuwbare energie, enz. De precieze eisen zijn afhankelijk van veel verschillende factoren, o.a. het type gebouw, de aard van de werken en de datum van de vergunningsaanvraag. Het is een ingewikkeld kluwen, waar onze experts je graag doorheen helpen! Contacteer ons gerust voor vrijblijvende info over wat er nodig is voor jouw bouwproject. 

Wanneer moet ik een EPB-verslaggever aanstellen?

Je moet als bouwheer een EPB-verslaggever aanstellen voor de start van de werken. Idealiter contacteer je de EPB-verslaggever echter al in de fase van het voorontwerp. In samenspraak met de architect geeft onze expert dan zijn advies over hoe de woning of het gebouw zo goed mogelijk kan beantwoorden aan de eisen. Denk er aan dat er ook een ventilatieverslaggever moet aangesteld worden. Hiervoor kan je ook beroep doen op Enstaco.

Wat doet de EPB-verslaggever?

Al in de ontwerpfase adviseert de EPB-verslaggever je en helpt je de juiste keuzes maken op vlak van energiezuinigheid. Zo bekijken we het ontwerp, de materialen en de toestellen die nodig zijn om de normen te halen.

Daarna dient onze EPB-expert de startverklaring in, voor de start van de werken. Na de oplevering van je woning of gebouw, wordt de EPB aangifte ingediend. Alle gegevens betreffende de gebruikte isolatiematerialen en technische installaties worden hierin opgenomen. Zo bekom je het officiële certificaat dat je pand aan de wettelijke EPB-eisen op vlak van energiezuinigheid voldoet.

Heb je nog vragen of wil je graag een scherpe offerte ontvangen? Neem dan nu contact met ons op.